RobimyTV Warszawa

Robimy TV Lublin

Foto-Plus Kraków

Foto-Plus Katowice

BEiKS Warszawa

Fotoforma Warszawa

Fotoaparaciki Pabianice

Cyfrowe.pl Gdańsk

Cyfrowe.pl Warszawa

Filmgraf Poznań

Foto-Net Bielsko-Biała

Fotoamigo Wrocław

Bemix Zabrze

Supersound Warszawa

Westmusic Bełchatów

Fotozakupy Tarnowskie Góry

MultiFoto Warszawa

Centrum Akustyki Częstochowa

Czak-Music Tarnobrzeg

Accord-Foto Rzeszów

Max Foto Kluczbork

RBL Kraków

Winmar Poznań

Fripers Łódź

Redcoon Warszawa

Lord-Foto Łódź

Cyfrowe Szczecin

Cyfrowe Poznań

Pianola Radom

Infoto Łódź

KDM Foto Lublin

Foton Kalisz

Notopstryk Wrocław

AB Foto

AB Foto

AB Foto

AB Foto

AB Foto

AB Foto

AB Foto

AB Foto

AB Foto

AB Foto

AB Foto

AB Foto

AB Foto

AB Foto

AB Foto

AB Foto

AB Foto

AB Foto

AB Foto

AB Foto

Al. Jerozolimskie 179
02-222 Warszawa

tel: 799 366 936

ul. Studencka 6
31-116 Kraków

tel: 12 294 60 60

ul. Pomorska 41
90-203 Łódź

tel: 42 239 41 77

Warszawa, Katowice, Poznań, Szczecin

tel: 58 326 40 40

os. Wł. Jagiełły 13
60-694 Poznań

tel: 61 825 10 81

Warszawa
Lublin

tel: 22 842 09 24

ul. Św. Jana 7/9
95-200 Pabianice

tel: 42 215 74 31

ul. Bieżanowska 38
30-812 Kraków

tel: 501 604 959

ul. Dąbrowskiego 42 lok.1
50-447 Wrocław

tel: 71 343 89 56

ul. Rąbieńska 18
94-227 Łódź

tel: 42 252 99 95

ul. Andersa 21
00-159 Warszawa

tel: 22 100 23 07

os. Bolesława Chrobrego
110, 60-681 Poznań

tel: 61 881 96 90

ul. Krakowska 52/2
41-808 Zabrze

tel: 32 726 46 29

ul. Andrzeja Struga 78/2
90-557 Łódź

 tel: 42 654 91 33

ul. Krasińskiego 6
43-300 Bielsko-Biała

tel: 884 839 839

ul. Żytnia 15
01-014 Warszawa

tel: 22 101 42 42

ul. Muszkieterów 15
02-273 Warszawa

tel: 855 855 855

ul. Połczyńska 51
01-336 Warszawa

tel: 533 122 862

ul. L. i M. Kaczyńskich 14
97-400 Bełchatów

tel: 600 231 001

ul. Krakowska 4
42-600 Tarnowskie Góry

tel: 32 445-77-45

ul. Bartycka 115
00-716 Warszawa

tel: 22 891 13 73

ul. Wiślana 11/3
39-400 Tarnobrzeg

tel: 15 8225002

ul. Kościuszki 21
42-202 Częstochowa

tel: 606 669 590

ul. Jana Pawła 43a lok. 36a
01-001 Warszawa

tel: (22) 100 44 11

ul. Drzymały 5
46-200 Kluczbork

tel: 607 080 844

ul. Kościuszki 4
26-600 Radom

tel: 48 363 12 21

ul. Mełgiewska 2
20-209 Lublin

tel: 501 212 426

Al. Jerozolimskie 176
02-486 Warszawa

tel: 665 353 764

ul. Wiktorska 7/11

02-587 Warszawa

tel: 22 880 00 00

ul. Borowa 10A
35-232 Rzeszów

tel: 17 779 87 68

DANE KONTAKTOWE


Foxfoto
ul. Rąbieńska 18
94-227 Łódź
tel. 42 252 99 95
e-mail: info@saromonic.pl

Polityka prywatności

Celem niniejszej informacji o polityce ochrony prywatności jest wyjaśnienie, w jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji.

1.Który podmiot prawny będzie wykorzystywać Państwa dane osobowe?

FOXFOTO s.c. z siedzibą w Łodzi, ul. Rąbieńska 18, 94-227 Łódź,

REGON: 473304713, NIP: 9471916045

 1. W jaki sposób będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe?

FOXFOTO s.c. będzie wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe do celów:

 1. realizacji obrotu handlowego;
 2. komunikacji;
 3. działań marketingowych i promocyjnych;

Podstawę prawną do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez FOXFOTO s.c. stanowi

art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (zgoda, wykonanie umowy lub realizacja złożonego zamówienia).

 1. Jakie dane osobowe będziemy wykorzystywać?

Przetwarzane będą wyłącznie dane osobowe, które są niezbędne do powyższych celów FOXFOTO s.c.

będzie przetwarzać w szczególności:

Imię, Nazwisko, NIP, REGON, adres prowadzenie działalności gospodarczej, adres zamieszkania, adres e-mail, numer rachunku bankowego.

Otrzymaliśmy następujące dotyczące Pana/Pani dane osobowe bezpośrednio od Pana/Pani.

 1. Jakimi środkami będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane za pośrednictwem informatycznych systemów operacyjnych oraz formularzy papierowych.

 1. Komu będziemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe?

Możemy udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz FOXFOTO s.c. tj. biura rachunkowego oraz organom nadzorczym takim jak Urząd Skarbowy / ZUS.

 1. Dlaczego wymagane jest przekazanie Pana/Pani danych osobowych?

Przekazanie Pana/Pani danych jest wymagane ze względu na realizację postanowień umowy.

W przypadku ich nieprzekazania brak jest możliwości sprzedaży towarów lub świadczenia

usług  z tytułu zawarcia umowy.

 1. Jakie prawa przysługują Panu/Pani w związku z własnymi danymi osobowymi?

W odniesieniu do własnych danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 1. dostęp – może Pan/Pani zażądać udzielenia nieodpłatnego dostępu do własnych danych;
 2. sprostowanie  - może Pan/Pani wystąpić do FOXFOTO s.c. o skorygowanie nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych;
 3. usunięcie – może Pan/Pani wystąpić do FOXFOTO s.c. o usunięcie danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofał(-a) Pan/Pani zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • wnosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega FOXFOTO s.c.
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 1. Ograniczenie przetwarzania – może Pan/Pani wystąpić do FOXFOTO s.c. o ograniczenie sposobu przetwarzania Pana/pani danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

- kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający FOXFOTO s.c. sprawdzić prawidłowość tych danych; Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pan/Pani sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;

- FOXFOTO s.c. nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Panu/Pani do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- wniósł/wniosła Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania w związku z prawem do sprzeciwu i zautomatyzowanego podejmowania decyzji – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie FOXFOTO s.c. są nadrzędne wobec Pana/Pani sprzeciwu.

 1. przenoszenie danych - może Pan/Pani wystąpić do FOXFOTO s.c. o przekazanie dostarczonych nam danych do innej organizacji lub wystąpić o dostarczenie swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 2. wycofanie zgody – może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych
 3. sprzeciw – może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez FOXFOTO s.c. pana/Pani danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w innej sytuacji przewidzianej w przepisach prawa poprzez powiadomienie Pana/Pani zastrzeżeniach.

 

 1. W jaki sposób można wnieść skargę?

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; informacje kontaktowe tego organu przedstawiono poniżej:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

 1. Jak długo będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe?

Będziemy przechowywać Pana/Pani dane przez okres niezbędny do celów, o których mowa powyżej, lub przez okres wymagany przepisami prawa.

W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z Administratorem:

FOXFOTO s.c. z siedzibą w Łodzi, ul Rąbieńska 18, 94-227 Łódź,

Nr tel. 42 252 99 95 e-mail: biuro@foxfoto.pl

BĄDŹ NA BIEŻĄCO


https://www.youtube.com/channel/UC9PID9rTDpWKap8SYsdsESQ?view_as=subscriber