Warunki gwarancji

Okres gwarancji obejmuje 24 miesiące począwszy od dnia zakupu. W ramach gwarancji zapewniamy usunięcie usterek wynikających z wad materiałowych i błędów produkcyjnych.

Termin naprawy 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do autoryzowanego serwisu lub 21 dni od daty dostarczenia sprzętu do sklepu, w którym został zakupiony. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje usterek wynikających z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu. Gwarancja traci ważność w przypadku samodzielnej ingerencji osób nieuprawnionych do przeprowadzania napraw.

Dystrybucja Fdirect Sp. z o. o.
(sklep internetowy: www.infoto.pl)
ul. Rąbieńska 18, 94-227 Łódź
Adres tymczasowy: ul. Brukowa 10, 91-341 Łódź
tel. 042 252 99 95

Pobierz kartę gwarancyjną

Pobierz