Napisz nam o swoim wymarzonym filmiku z wykorzystaniem zestawu konkursowego. Najlepszy pomysł zostanie nagrodzony i pomożemy Ci go zrealizować!

Regulamin konkursu "Nagraj show, poczuj flow"
 

1. Postanowienia ogólne

1.1 Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków konkursu „Nagraj show, poczuj flow”.

1.2 Organizatorem Konkursu jest FOXFOTO s.c., z siedzibą w Łodzi przy ul. Rąbieńskiej 18, kod pocztowy 94-227, NIP 9471916045, REGON 473304713.

1.3 Do udziału może zgłosić się każdy uczestnik, który w okresie trwania konkursu wyśle scenariusz i informację w fejsbukowej wiadomości prywatnej „Video Wysłane”.

 

2. Zasady konkursu

Etap I

2.1 W pierwszym etapie należy przedstawić ciekawy scenariusz na film z wykorzystaniem zestawu konkursowego Saramonic Uwmic9 (RX9 + TX9).

2.2 Autor najciekawszej propozycji otrzyma szansę na Etap II.

2.3 Dla trzech wyróżnionych scenariuszy przewidziane nagrody pocieszenia w postaci koszulek.

Etap II

2.4 Zwycięzca zobowiązuje się do nagrania filmu z wykorzystaniem zestawu konkursowego, który nagra we własnym zakresie na podstawie scenariusza z punktu 2.1

2.5 Czas na realizację nagrania obowiązuje do 10 sierpnia 2018 r.

2.6 Film zostanie udostępniony na profilu marki Saramonic Polska.

2.7  Konkurs obowiązuje w okresie od dnia 5 lipca 2018 r. do dnia 19 lipca 2018 r.

2.8 Wyniki zostaną ogłoszone 20-tego lipca przez jury marki na fejsbukowym profilu.

 

3. Postanowienia końcowe

3.1    Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

3.2  W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia regulaminu firmy Foxfoto oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

3.3   Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. O wszystkich zmianach Organizator będzie informował na stronie www.facebook.com/SaramonicPolska

3.4   Konkurs nie łączy się z innymi konkursami lub promocjami organizowanymi przez markę Saramonic.

3.5 Saramonic Polska zastrzega sobie prawa autorskie i możliwość wykorzystania filmu w social media.

www.saramonic.pl
www.facebook.com/SaramonicPolska